Logo - Robert Tjalsma

Robert Tjalsma

Top2000 - 2016

Lectori salutem,

Vousvoyeer Piet en Tutoyeer Piet waren in conclaaf
Het przewalskipaard van Sint was allerminst braaf

Tutoyeer Piet vernoemde de criticaster
in wier postale verbiage tot een vreselijke laster

Door de accusatie jegens de knol
Zochten zij een substituerende rol

De stalknecht indiceerde de accumulatie
op een schimmel met een onalledaags en excentriek reputatie

Geassembleerd gingen zij curieus beogen
of zij mogelijkerwijs werden voorgelogen

Middels de content van dit present
Lokaliseerden zij een Schimmel in een nagelegen etablissement

Sedert de touchering van de lage landen
Kan dit present nu van de handen

Taalcriticus Piet & Sint