Het broeikaseffect is een rechtstreeks gevolg van de afname van het aantal piraten sinds de 19e eeuw.
Piraten worden dan ook als heilig beschouwd.